TROPIKHUSET
 OMTANKE OCH KVALITE

Världsautismdagen

2 April 2019

Autismspektrumtillstånd är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter med socialt samspel och ömsesidig kommunikation tillsammans med en benägenhet att göra saker på ett upprepat, oflexibelt och ibland lite annorlunda sätt. 

De med Autismspektrum diagnos har lika mycket rätt till hjälp och stöttning i skola, jobb, fritid och privatliv som alla andra. Men ändå är där stora brister med detta inom många kommuner pga okunskap. 

Därför har vi bestämt oss för att på Världsautismdagen skänka en viss procent av den dagens försäljning till                                       Autism & Asperger förbundet och Hjärnfonden. 

In och läs mer om NPF diagnoser och inte bara om autism och kom in till oss den 2 April. Köp något och bidra eller skänk en slant. Så har ni både lärt er något nytt kanske och gjort en god gärning.

Välkomna, ser fram emot att träffa er!

2 April 2019, Världsautimsdagen

CERTIFIERAD KVALITETS DJURHANDLARE MED OMTANKE....